Vortex Flowmeter

Price:

Tổng quan

VortexMaster có thể được sử dụng để đo chính xác lưu lượng khí, chất lỏng và hơi nước trong một phạm vi nhiệt độ rộng. VortexMaster là lý tưởng để sử dụng trên các nguyên liệu hóa dầu, nước khử khoáng và cho dòng hơi trực tiếp, hiệu quả chi phí bằng cách sử dụng phép đo nhiệt độ tích hợp.

Dữ liệu

 

More detail at Here.

Base accuracy

≤ ±0.65% (Liquids), ≤ ±0.9% (Gases and Vapors)

Output signal

4 to 20 mA, HART, Modbus

Conforms

SIL2-certified in accordance with IEC 61508

Mức IP

IP66 / IP67, NEMA 4x

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vortex Flowmeter”